Raspberry Pi 16×2 LCD Ekran

Merhabalar, bu yazımda Raspberry Pi ile 16×2 karakteri olan bir LCD Ekranımızı GPIO pinlerine bağlayıp anlık saat tarih ve istediğimiz yazıyı nasıl yazdırabiliriz ondan bahsedeceğim. 16×2 LCD modülü rahatlıkla bulunabilecek ucuz bir elektronik parça.

Araç / Gereç

 • Raspberry Pi
 • 16×2 LCD Ekran
 • Breadboard
 • Jumper Kablo

16×2 LCD Pin Bilgileri

 1. VSS – (GND) | (Pi 6)
 2. VDD – (+5V)  | (Pi 2)
 3. VO – (Kontrast ayarı)  | (GND)
 4. RS – (Register Select) | (Pi 26)
 5. RW – (Okuma / Yazma) | (Pi 6)
 6. E – (Etkinleştirme) | (Pi 24)
 7. D0 – (Veri Girişi 0)
 8. D1 – (Veri Girişi 1)
 9. D2 – (Veri Girişi 2)
 10. D3 – (Veri Girişi 3)
 11. D4 – (Veri Girişi 4) | (Pi 22)
 12. D5 – (Veri Girişi 5) | (Pi 18)
 13. D6 – (Veri Girişi 6) | (Pi 16)
 14. D7 – (Veri Girişi 7) | (Pi 12)
 15. A – (ANOT +) | (+5V) (Pi 2)
 16. K – (KATOT -) | (Pi 6)
16×2 LCD Pinleri

LCD ekranımızı bağlarken yukarıdaki bilgiler bize yardımcı olacaktır.

1. verilen değer pinin adı

2.verilen değer türkçe açıklaması

3.verilen değer gpio pinini nereye bağlayacağımızı gösterir.

Örnegin : VO – (Kontrast ayarı)  | (GND)

VO > Pinin adı

Kontrast ayarı > Türkçe açıklaması

GND > GPIO pinin baglantı numarası

Raspberry Pi 16×2 LCD Ekran Devre Şeması

Devremizi Kurduğumuza göre kod kısmına geçelim.

# The wiring for the LCD is as follows:
# 1 : GND
# 2 : 5V
# 3 : Contrast (0-5V)*
# 4 : RS (Register Select)
# 5 : R/W (Read Write)    - GROUND THIS PIN
# 6 : Enable or Strobe
# 7 : Data Bit 0       - NOT USED
# 8 : Data Bit 1       - NOT USED
# 9 : Data Bit 2       - NOT USED
# 10: Data Bit 3       - NOT USED
# 11: Data Bit 4
# 12: Data Bit 5
# 13: Data Bit 6
# 14: Data Bit 7
# 15: LCD Backlight +5V**
# 16: LCD Backlight GND

#import
import RPi.GPIO as GPIO
import os
import socket
import fcntl
import struct
import time
from time import gmtime, strftime

def getCPUtemperature():
 res = os.popen("vcgencmd measure_temp").readline()
 return(res.replace("temp=","").replace("'C\n",""))

def printDateTime():
 textDate = strftime("%d %A %Y", gmtime())
 textTime = strftime("  %H:%M:%S", gmtime())
 lcd_string(textDate,LCD_LINE_1)
 lcd_string(textTime,LCD_LINE_2)
 return

def getInterfaceAddress(ifname):
 try:
  s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
  return socket.inet_ntoa(fcntl.ioctl(
   s.fileno(),
   0x8915, # SIOCGIFADDR
   struct.pack('256s', ifname[:15])
  )[20:24])
 except:
  return ''

def getIP():
 ipWlan = getInterfaceAddress('wlan0')
 if ipWlan:
  return ipWlan
 ipEth = getInterfaceAddress('eth0')
 if ipEth:
  return ipEth

# Define GPIO to LCD mapping
LCD_RS = 7
LCD_E = 8
LCD_D4 = 25
LCD_D5 = 24
LCD_D6 = 23
LCD_D7 = 18


# Define some device constants
LCD_WIDTH = 16  # Maximum characters per line
LCD_CHR = True
LCD_CMD = False

LCD_LINE_1 = 0x80 # LCD RAM address for the 1st line
LCD_LINE_2 = 0xC0 # LCD RAM address for the 2nd line

# Timing constants
E_PULSE = 0.0005
E_DELAY = 0.0005

def main():
 # Main program block
 
 GPIO.setwarnings(False)
 GPIO.setmode(GPIO.BCM)    # Use BCM GPIO numbers
 GPIO.setup(LCD_E, GPIO.OUT) # E
 GPIO.setup(LCD_RS, GPIO.OUT) # RS
 GPIO.setup(LCD_D4, GPIO.OUT) # DB4
 GPIO.setup(LCD_D5, GPIO.OUT) # DB5
 GPIO.setup(LCD_D6, GPIO.OUT) # DB6
 GPIO.setup(LCD_D7, GPIO.OUT) # DB7


 # Initialise display
 lcd_init()

 while True:

  # Display date and time
  index = 0
  while index < 5:
   printDateTime()
   time.sleep(1)
   index += 1

  # Display CPU temperature
  lcd_string("Iskender Uzuner",LCD_LINE_1)
  lcd_string("16x2 LCD Ekran",LCD_LINE_2)
  time.sleep(3)def lcd_init():
 # Initialise display
 lcd_byte(0x33,LCD_CMD) # 110011 Initialise
 lcd_byte(0x32,LCD_CMD) # 110010 Initialise
 lcd_byte(0x06,LCD_CMD) # 000110 Cursor move direction
 lcd_byte(0x0C,LCD_CMD) # 001100 Display On,Cursor Off, Blink Off
 lcd_byte(0x28,LCD_CMD) # 101000 Data length, number of lines, font size
 lcd_byte(0x01,LCD_CMD) # 000001 Clear display
 time.sleep(E_DELAY)

def lcd_byte(bits, mode):
 # Send byte to data pins
 # bits = data
 # mode = True for character
 #    False for command

 GPIO.output(LCD_RS, mode) # RS

 # High bits
 GPIO.output(LCD_D4, False)
 GPIO.output(LCD_D5, False)
 GPIO.output(LCD_D6, False)
 GPIO.output(LCD_D7, False)
 if bits&0x10==0x10:
  GPIO.output(LCD_D4, True)
 if bits&0x20==0x20:
  GPIO.output(LCD_D5, True)
 if bits&0x40==0x40:
  GPIO.output(LCD_D6, True)
 if bits&0x80==0x80:
  GPIO.output(LCD_D7, True)

 # Toggle 'Enable' pin
 lcd_toggle_enable()

 # Low bits
 GPIO.output(LCD_D4, False)
 GPIO.output(LCD_D5, False)
 GPIO.output(LCD_D6, False)
 GPIO.output(LCD_D7, False)
 if bits&0x01==0x01:
  GPIO.output(LCD_D4, True)
 if bits&0x02==0x02:
  GPIO.output(LCD_D5, True)
 if bits&0x04==0x04:
  GPIO.output(LCD_D6, True)
 if bits&0x08==0x08:
  GPIO.output(LCD_D7, True)

 # Toggle 'Enable' pin
 lcd_toggle_enable()

def lcd_toggle_enable():
 # Toggle enable
 time.sleep(E_DELAY)
 GPIO.output(LCD_E, True)
 time.sleep(E_PULSE)
 GPIO.output(LCD_E, False)
 time.sleep(E_DELAY)

def lcd_string(message,line):
 # Cast to string
 message = str(message)
 # Send string to display
 message = message.ljust(LCD_WIDTH," ")

 lcd_byte(line, LCD_CMD)

 for i in range(LCD_WIDTH):
  lcd_byte(ord(message[i]),LCD_CHR)

if __name__ == '__main__':

 try:
  main()
 except KeyboardInterrupt:
  pass
 finally:
  lcd_byte(0x01, LCD_CMD)
  lcd_string("Gule Gule!",LCD_LINE_1)
  GPIO.cleanup()

Rasperry Pi masaüstü ekranında bir adet lcd.py adında python dosyası oluşturalım.

Terminal ekranı açarak aşağıdaki komutları girelim :

cd Desktop

python lcd.py

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: